Digitaalinen tablet kiertue

Elektroniska cigaretter

E-cigaretter, eller elektroniska cigaretter, består allmänt bruten ett cigarettformad metallhylsa med någon kammare som kan laddas med ett fluid eller ampull. Vätskan innehåller annorlunda lösningsmedel, smakämnen samt ibland nikotin. När man använder e-cigaretten ”glöder” den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in, nikotinet tas opp I munnen samt lungorna samt promenerar sedan ut I blodomloppet. den elektroniska cigaretten befinner sig en makalöst alternativ som befinner sig utvecklat därför att låtsas upplevelsen utav att puffa inte med att innefatta skadliga ämnen som tjära, koloxid, arsenik, bly, cyanid, salpeter, formalin, bensen, polonium-210, radon, DDT, aceton osv.

ett alldaglig cigarett innehåller opp till 4000 kemiska föreningar samt flera utav dom är cancerogena eller med detsamma giftiga. ”Röken” från någon e-cigarett innehåller ofarlig ånga, kanske med tillsats utav nikotin, men känns hejdlöst likt cigarettrök. E-cigaretten består av varken cancerogen ämnen eller tobak. Ångan rubbar icke omgivningen samt utsätter inte andra för inaktiv rökning. Eftersom ingen förbränning sker uppstår inga förbränningsgaser och e-cigaretter omfattas ej utav röklagstiftningen. Därför kan de användas kungen restauranger, klubbar, gällande arbetsplasten och till samt med villig vissa flygfarkost och flygplatser.

Oberoende – Ni kan ”röka” när samt varenda du vill. E-cigaretter omfattas inte bruten röklagstiftningen. Bry sig – Du utsätter icke omgivningen stäv farlig inaktiv rökning. den forskning som gjorts villig nikotin befinner sig gjord I anknytning med vanliga tobaksprodukter. Att nikotin är beroendeframkallande samt ökar risken stäv ljudlig blodtryck är vetenskapligt belagt, men vad som händer när nikotinet avdunsta och dras ner I lungorna med med andra tillsatser finns innerligt lite forskning gällande. Själv befinner sig ju en aning från någon försökskanin. Men om själv inte hade rökt de närvarande e-cigaretterna skulle jag bolma vanliga cigaretter.

Och det är ju både sämre pro hälsan och jätte- dyrare, anser Capricorn Briedits samt blåser ut en rökmoln. E Cigg sätter standarden förut högkvalitativa E-cigaretter världen ovan. När ni handlar E Cigs så kan ni finnas förvissad gällande att ni får någon kvalitetsprodukt (icke att mäta med billiga kopior). Därmed kan du anträda ett mycket hälsosammare leva, heter det exempelvis I marknadsföringen från en e-cigarett. Enligt Folkhälsoinstitutet är det långtifrån absolut att e-cigaretten är särskilt sund. Hälsoriskerna med e-cigaretter är vidsträckt ifrån kartlagda samt lite e-cigaretter har ett distinkt innehållsdeklaration.

men enligt hur sa vi inhämtat består av ampullerna alltemellanåt lösningsmedlen propylenglykol och glycerol, säger Linda Maripuu, kompetent undersökare på Folkhälsoinstitutet. När glycerol upphettas kan det bred somliga temperaturer bildas en ämne som heter akrolein. Det kan användas I tårgas och kan existera kraftigt jobbig förut slemhinnor, hud samt öron. Det kan ge ett het feeling I ögon samt andningsvägar. Akrolein kan finnas till toxiskt, men hurdan giftigt är evigt ett dosfråga, uppge Vira Maripuu. Eftersom explicit info vanligtvis saknas ifall innehållet odla är doseringen i princip okänd pro e-cigarettbrukare.

,