Digitaalinen tablet kiertue

Elektronisk cigarett

E-cigg

Anne Hafstad, avdelningschef på norska hälsoinstitutet anser att norska myndigheter kan göra ett särfall och medgiva försäljning från e-cigaretter med nikotin. Det varje en räcka länge rynka sedan såsom 57-årige Ben Holloway inom staden Niceville råkade ut förut ett olyckshändelse när han puffade gällande en elektronisk cigarett, såsom han använde för att prova sluta puffa.

E-cigger bör tillåtas i Sverige

till exempel gällande en krog, flygfält osv Ingen tjära. Du hittar flertal skilda former samt modeller gällande elektroniska cigaretter, men i grunden består dem av likadan sak: Batteriet äger designmässigt ersatt tobaken inom en vanlig-cigarett.

E-cigarett

Eftersom ingen förbränning händer erhålla inga förbränningsgaser samt e-cigaretter omfattas ej av röklagstiftningen. . Andra fördelar som bättre respiration och smaksinne följer samt sällskap bred en utbyta av vanliga cigaretter kontra e-cigaretter. Några brakskit är icke befästa kungen varför utslag icke talade om det gällande direkten.

Men det befinner sig än farligare om jag fortsätter att blossa vanliga cigaretter. Rökare passar ej heller in i den stereotypa bilden av missbrukaren såsom bara styrs från en ohanterbart drogsug. Ingen tjära alternativt kolmonoxid såsom orsakar kol. Det bildas ingen os ihop e-Cigaretter, det befinner sig blott ånga, samt ni utsätter därför ej dig jag samt dina medmänniskor pro de tusentals giftiga kemikalier såsom finns i tobak.

Vi kan ej knata inom god förut den här typen av produkter. E-cigaretten varenda ett adekvat ersättning och han loj den vanliga rökningens massor nackdelar. Som mossig rökare kan herre redan kontra säker pusselbit ha tagit blessyr från rökning, men kommer forma sin säga hej sammanlagt tiden försåvitt man byter mot Nicopoint. Enligt Lund kommer det hela tiden nya undersökningar som påvisar att e-cigaretterna reducerar cigarettkonsumtionen och ger följd emedan herre vill sluta röka. Främst ville man förebygga att ungdomar samt icke-rökande vuxna skulle inleda begära produkterna och uppmärksamma till att de blott användes under en limiterad epok.

Kan användas vart som helst (omfattas ej från rökförbud).

Elektroniska cigaretter

E-cigaretter, eller elektroniska cigaretter, består allmänt bruten ett cigarettformad metallhylsa med någon kammare som kan laddas med ett fluid eller ampull. Vätskan innehåller annorlunda lösningsmedel, smakämnen samt ibland nikotin. När man använder e-cigaretten ”glöder” den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in, nikotinet tas opp I munnen samt lungorna samt promenerar sedan ut I blodomloppet. den elektroniska cigaretten befinner sig en makalöst alternativ som befinner sig utvecklat därför att låtsas upplevelsen utav att puffa inte med att innefatta skadliga ämnen som tjära, koloxid, arsenik, bly, cyanid, salpeter, formalin, bensen, polonium-210, radon, DDT, aceton osv.

ett alldaglig cigarett innehåller opp till 4000 kemiska föreningar samt flera utav dom är cancerogena eller med detsamma giftiga. ”Röken” från någon e-cigarett innehåller ofarlig ånga, kanske med tillsats utav nikotin, men känns hejdlöst likt cigarettrök. E-cigaretten består av varken cancerogen ämnen eller tobak. Ångan rubbar icke omgivningen samt utsätter inte andra för inaktiv rökning. Eftersom ingen förbränning sker uppstår inga förbränningsgaser och e-cigaretter omfattas ej utav röklagstiftningen. Därför kan de användas kungen restauranger, klubbar, gällande arbetsplasten och till samt med villig vissa flygfarkost och flygplatser.

Oberoende – Ni kan ”röka” när samt varenda du vill. E-cigaretter omfattas inte bruten röklagstiftningen. Bry sig – Du utsätter icke omgivningen stäv farlig inaktiv rökning. den forskning som gjorts villig nikotin befinner sig gjord I anknytning med vanliga tobaksprodukter. Att nikotin är beroendeframkallande samt ökar risken stäv ljudlig blodtryck är vetenskapligt belagt, men vad som händer när nikotinet avdunsta och dras ner I lungorna med med andra tillsatser finns innerligt lite forskning gällande. Själv befinner sig ju en aning från någon försökskanin. Men om själv inte hade rökt de närvarande e-cigaretterna skulle jag bolma vanliga cigaretter.

Och det är ju både sämre pro hälsan och jätte- dyrare, anser Capricorn Briedits samt blåser ut en rökmoln. E Cigg sätter standarden förut högkvalitativa E-cigaretter världen ovan. När ni handlar E Cigs så kan ni finnas förvissad gällande att ni får någon kvalitetsprodukt (icke att mäta med billiga kopior). Därmed kan du anträda ett mycket hälsosammare leva, heter det exempelvis I marknadsföringen från en e-cigarett. Enligt Folkhälsoinstitutet är det långtifrån absolut att e-cigaretten är särskilt sund. Hälsoriskerna med e-cigaretter är vidsträckt ifrån kartlagda samt lite e-cigaretter har ett distinkt innehållsdeklaration.

men enligt hur sa vi inhämtat består av ampullerna alltemellanåt lösningsmedlen propylenglykol och glycerol, säger Linda Maripuu, kompetent undersökare på Folkhälsoinstitutet. När glycerol upphettas kan det bred somliga temperaturer bildas en ämne som heter akrolein. Det kan användas I tårgas och kan existera kraftigt jobbig förut slemhinnor, hud samt öron. Det kan ge ett het feeling I ögon samt andningsvägar. Akrolein kan finnas till toxiskt, men hurdan giftigt är evigt ett dosfråga, uppge Vira Maripuu. Eftersom explicit info vanligtvis saknas ifall innehållet odla är doseringen i princip okänd pro e-cigarettbrukare.

,